Felly, nawr bod etholiadau lleol 2022 wedi dod i ben, beth sydd nesaf ar gyfer Craffu?

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y cyngor yn cael ei gynnal ar 24 Mai 2022. Yn y cyfarfod hwn, caiff Arweinydd y … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu’n mynd ar drywydd effaith y pandemig ar iechyd a lles staff

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar Weithgor y Gweithlu ym mis Chwefror i graffu'n fanwl ar effaith y pandemig ar iechyd a … [Read More...]

Cynghorwyr Craffu’n trafod ffigurau ar gyfer y gofrestr Amddiffyn Plant yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Panel y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ag Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Plant, y Cynghorydd Elliott … [Read More...]

Ymchwilio i arferion caffael y cyngor

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae Cynghorwyr Craffu wedi gorffen eu hymchwiliad i gaffael. Cwestiwn allweddol yr ymchwiliad yw "Beth y mae … [Read More...]

Craffu ar gyllideb y cyngor

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu'r Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid ym mis Chwefror i drafod y cynigion ar gyfer y Gyllideb Flynyddol ac i … [Read More...]