Siarad â darparwyr am Ofal Cymdeithasol yn y Cartref

Cyfarfu aelodau’r Panel Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref â nifer o ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y cartref yn ddiweddar. Y nod oedd dysgu am y gwasanaeth maent yn ei ddarparu a rhoi cyfle unigryw i’r cynghorwyr glywed am bryderon a materion a allai fod yn effeithio ar y system bresennol. Roedd aelodau’r Panel Gofal […]

Galw am Dystiolaeth: Panel Ymchwilio Craffu Gwaith Cymdeithasol yn y Cartref

Sefydlwyd panel ymchwilio craffu newydd sy’n edrych ar ffyrdd y gall Cyngor Abertawe a’i bartneriaid gefnogi pobl h?nfel y gallant aros yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na chael eu gorfodi i symud i ofal preswyl neu i gartrefi gofal. Dros y misoedd nesaf bydd y panel yn ymchwilio i sawl agwedd ar ofal […]