Beth sy’n digwydd yn yr adran Graffu ym mis Chwefror?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Chwefror:

 

3 Chwefror 10am Gweithgor Adeiladau Hanesyddol

3 Chwefror 2.30pm Panel Perfformiad Lles

4 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Cynhwysiad Addysg

6 Chwefror 3.30pm Panel Perfformiad Ysgolion

10 Chwefror 11am Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

10 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref

12 Chwefror 2.30pm Gweithgor Tai Cymdeithasol

17 Chwefror 10.30am Panel Ymchwilio i Fewnfuddsoddi

17 Chwefror 2.30pm Panel Perfformiad Lles

17 Chwefror 4.30pm Pwyllgor y Rhaglen Graffu

20 Chwefror 4pm Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu

20 Chwefror 6pm Panel Ymchwilio i’r Strydlun

24 Chwefror 1.30pm Panel Ymchwilio Cynnwys y Cyhoedd

 

Mae’r holl gyfarfodydd hyn yn agored i’r cyhoedd.  Os hoffech ddod i wylio un o’r cyfarfodydd neu os hoffech fwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, yna cysylltwch â ni. E-bostiwch scrutiny@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 637732.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.