A oes gennych gwestiwn i’r Cynghorydd June Burtonshaw, Aelod y Cabinet dros Leoedd?

Bydd Aelod y Cabinet dros Leoedd, y Cynghorydd June Burtonshaw, ym Mhwyllgor y Rhaglen Graffu ar 17 Chwefror ar gyfer sesiwn holi ac ateb.

Cllr June Burtonshaw

Cllr June Burtonshaw

 

 

 

 

 

Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud, yn edrych ar flaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu eich syniadau am gwestiynau.

Mae’r portffolio Lleoedd yn cynnwys y meysydd cyfrifoldeb canlynol:

A oes unrhyw beth y dylai’r pwyllgor ofyn iddi? Bydd unrhyw awgrymiadau cyn 17 Chwefror yn cael eu hystyried gan y pwyllgor wrth lunio ei strategaeth cwestiynu, a gofynnir y cwestiynau allweddol iddi.

Mynegwch eich syniadau drwy ychwanegu sylw fan hyn, drwy e-bostio scrutiny@swansea.gov.uk neu anfonwch neges drydar at @swanseascrutiny.

Cynhelir cyfarfod y pwyllgor ddydd Llun 17 Chwefror am 4.30 pm yn Ystafell Bwyllgor 2 yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe, ac mae croeso i’r cyhoedd ddod.

Llun:  Dinas A Sir Abertawe

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.