Beth sydd ar y gweill gyda chraffu ym mis Medi?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd i’w cynnal ym mis Medi:

 

1 Medi 4.30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

17 Medi 1.30pm – Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid

18 Medi 3.30pm – Panel Perfformiad Ysgolion

22 Medi 11am – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

22 Medi 4pm – y Gweithgor Meysydd Parcio

29 Medi 4.30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

Os hoffech ddod i arsylwi ar un o’r cyfarfodydd hyn neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio scrutiny@swansea.gov.uk neu drwy ffonio 01792 637732 .

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.