Beth sy’n digwydd yn yr adran Graffu ym mis Ionawr?

Dyma restr fer o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Ionawr:

 

5 Ionawr 2pm Ystafell Gyfarfod 3.4.1 – Trawsnewid y Panel Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

7 Ionawr 12:30pm Ystafell Bwyllgor 2 – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad

12 Ionawr 5pm Ystafell 1.2.1 – Panel Ymchwilio Diwylliant Corfforaethol

14 Ionawr 1.30pm Ystafell Bwyllgor 3 – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

19 Ionawr 2pm Ystafell Bwyllgor 3 – Panel Perfformiad Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

19 Ionawr 4.30pm Ystafell Bwyllgor 1 – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

22 Ionawr 3.30pm Ystafell Gyfarfod 3 – Panel Perfformiad Ysgolion

26 Ionawr 11am Ystafell Bwyllgor 3 – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Os hoffech ddod i arsylwi ar un o’r cyfarfodydd neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, cysylltwch â ni. Sylwer – mewn rhai achosion gall y cyfarfodydd hyn newid felly fe’ch cynghorir i chi gysylltu â’r tîm craffu cyn mynd i gyfarfod. Gallwch e-bostio scrutiny@swansea.gov.uk neu ffonio 01792 637732.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.