Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 25/03/2019  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i

 1. gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor
 2. rhannu arfer da o ran craffu
 3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
 4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
 5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Ar 25/03/2019, bydd cynghorwyr yn

 • Categoreiddio ysgolion a data ategol
 • ‘Cyrraedd y Nod’ Cyllid wedi’i dargedu i wella deilliannau addysgol
 • Byddant hefyd yn derbyn y diweddaraf am Raglen Wella ERW a chyllideb ERW ac yn edrych ar gofnodion diweddaraf Cyd-bwyllgor ERW
  null
 • S

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.