Sesiwn Holi ac Ateb Aelod y Cabinet: Y Cyng. Andrea Lewis

Disgwylir i Bwyllgor y Rhaglen Graffu gwrdd ar 9 Medi a bydd yn cynnal sesiwn holi ac ateb gydag Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, y Cynghorydd Andrea Lewis. Cliciwch yma os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau iddi.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.