Grwp Craffu ERW i gwrdd ym mis Mawrth

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r pum awdurdod lleol yn cwrdd 01/03/2021. Pwrpas y grwp yw helpu i sicrhau’r canlyniadau addysgol gorau i blant yn y Rhanbarth trwy gefnogi craffu effeithiol i

  1. cefnogi craffu cyson ar draws y pum cyngor
  2. rhannu arfer da o ran craffu
  3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
  4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
  5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.