Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Gorffennaf?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Gorffennaf:

 

3 Gorffennaf 3.30pm – Panel Perfformiad Ysgolion

7 Gorffennaf 4pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

8 Gorffennaf 1pm – Panel Ymchwilio Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref

8 Gorffennaf 2.30pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu

14 Gorffennaf 2pm – Panel Perfformiad Lles

14 Gorffennaf 5pm – Panel Ymchwilio Strydlun

15 Gorffennaf 9am – Ymchwiliad Craffu Plant sy’n Derbyn Gofal – Cyfarfod Dilynol

15 Gorffennaf 1.30pm – Panel Ymchwilio Craffu Gofal Cymdeithasol yn y Cartref

16 Gorffennaf 1.30pm – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

21 Gorffennaf 11am – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

28 Gorffennaf 2pm – Panel Perfformiad Lles

Os hoffech ddod i wylio un o’r cyfarfodydd neu os hoffech fwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, yna cysylltwch â ni. E-bostiwch scrutiny@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 637732.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.