Dywed Cynghorwyr Craffu fod staff a chyfleusterau Uned Cyfeirio Disgyblion Maes Derw yn eu hysbrydoli

Aeth y Panel Craffu Perfformiad Addysg, sy'n cynnwys Cynghorwyr Abertawe ac aelodau cyfetholedig Rhiant-lywodraethwyr, i ymweld ag Uned Cyfeirio Disgyblion Maes Derw i gwrdd â'r staff ac i weld y cyfleuster. Ysgol yw Maes Derw sydd wedi'i dylunio a'i staffio i gefnogi rhai o bobl ifanc … [Read More...]

Galw am Dystiolaeth:

Ymchwiliad Craffu i ymddygiad gwrthgymdeithasol Y prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad yw gweld sut mae'r cyngor a'i bartneriaid yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Abertawe.  Y cwestiwn allweddol felly yw: Sut gall y cyngor sicrhau ei fod yn gweithio gyda'i bartneriaid … [Read More...]

Cytunwyd bellach ar Raglen W aith Craffu 2022/23

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae Cynghorwyr Craffu bellach wedi cytuno ar y Rhaglen Waith Craffu flynyddol ar gyfer 2022/23. Mae'r rhaglen yn … [Read More...]

Ffocws ar yr Archifau a Hybiau Cymunedol

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Drwy weithredu fel 'cyfaill beirniadol', mae gan y pwyllgor craffu'r cyfle i herio aelodau unigol o'r cabinet ar eu … [Read More...]

Craffu: Gadewch i ni ei ddadansoddi

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth yw diben Craffu, pam y mae yno a pha fanteision a ddaw yn ei sgîl? Rydym wedi … [Read More...]