Sut gall gweithio rhanbarthol wasanaethu preswylwyr Abertawe’n well?

Drwy holl ddryswch presennol y darlun rhanbarthol yng Nghymru, mae'r Panel Craffu  yn teimlo bod rhaid i ffocws clir fod ar ganlyniadau ein dinasyddion.Dyma oedd barn y Panel Ymchwiliad Craffu Gweithio Rhanbarthol sydd newydd gwblhau adolygiad sy'n edrych ar sut gall y cyngor, ynghyd â'i … [Read More...]

Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 12 Mehefini er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau … [Read More...]

Gwyddoniaeth yn Ysbrydoli Craffu

Dylai gwyddoniaeth fod yn beth gyffrous i bobl ifanc, gan roi'r sgiliau a'r cyfleoedd iddynt wella'u dyfodol. Ar hyn o bryd, nid yw pob person ifanc yn cael ei ysbrydoli gan wyddoniaeth. Mae gwyddoniaeth i'w gweld ym mhob man. Mae ysbrydoli pobl ifanc a deall hynny'n allweddol. Gallant edych y tu … [Read More...]

Trefnwyd Gweithgor Craffu i ystyried Cydlyniant Cymunedol yn Abertawe

Trefnwyd Gweithgor Craffu i ystyried Cydlyniant Cymunedol yn Abertawe ar 20 Mehefin er mwyn archwilio gwaith ac effeithiolrwydd y cyngor a'i bartneriaethau wrth gefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Bydd y gweithgor yn edrych ar y cyfeiriad neu'r strategaeth drosgynnol yn benodol. Mae'r … [Read More...]

Digartrefedd yn Abertawe

Bydd Cynghorwyr Craffu yn cynnal Gweithgor er mwyn trafod darpariaeth y cyngor ar gyfer pobl ddigartref yn Abertawe. Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar 14 Mai er mwyn trafod problemau Abertawe mewn perthynas â digartrefedd, y gwasanaethau sydd ar gael ac i ganfod gwybodaeth gan nifer o sefydliadau … [Read More...]