Sut mae Cyngor Abertawe’n gwella sut mae’n cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010?

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Bydd y Panel Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau yn cwrdd ar 2 Tachwedd i asesu effaith yr Adroddiad Ymchwiliad Craffu Cydraddoldebau. Bydd cynghorwyr Craffu yn mynd ar drywydd y cynnydd a wnaed yn […]

Diweddariad gan Brifysgol Abertawe ar ddatblygiadau’r Fargen Ddinesig

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Roedd Cynghorwyr Craffu’n falch o glywed am y dyheadau ar gyfer buddsoddi yn y sector Technoleg Feddygol a Thechnoleg Chwaraeon, gyda’r bwriad o ddarparu cyfleoedd i gwmnïau gydweithio gyda Phrifysgol Abertawe. […]

Y cynnydd a wnaed ar safle’r Arena’n gwneud argraff ar Gynghorwyr Craffu

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Mae Aelodau’r Panel Craffu Datblygu ac Adfywio wedi bod ar daith dywys o gwmpas yr arena a’r ardal dirluniedig o’i chwmpas. Ymwelodd yr aelodau mewn grwpiau bach i gael golwg agosach […]

Cynghorwyr Craffu’n fodlon ar Gynllun Gwella’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Cyfarfu Cynghorwyr Craffu ar Banel y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn ddiweddar ag Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Plant ac uwch-swyddogion yn y gwasanaeth i drafod Cynllun Adfer cytunedig yr […]

Newidiadau i broses arolygu ysgolion Estyn

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Roedd Cynghorwyr craffu ar y Panel Perfformiad Addysg yn falch o glywed am y newidiadau sy’n cael eu gwneud i broses arolygu Estyn. Yn eu cyfarfod yn gynnar ym mis Medi, […]

Arolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru o gartref gofal T? Nant yn Abertawe

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk Adolygwyd Adroddiad Arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o Gartref Gofal Plant T? Nant gan Gynghorwyr Craffu ar Banel y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Teimlai’r panel ei fod yn ddogfen a oedd […]