Craffu ar y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Wyddech chi fod Panel Craffu Perfformiad penodol i ddarparu her parhaus i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion?   Mae newid mawr yn digwydd i’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ac maent yn wynebu pwysau ariannol sylweddol oherwydd poblogaeth sy’n heneiddio a galw uchel. Rôl y panel yw derbyn adroddiadau perfformiad perthnasol a gofyn amdanynt er mwyn monitro […]

Canolbwyntio ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae gan Gyngor Abertawe Banel Craffu amlasiantaeth sydd â’r nod o ddarganfod pa wahaniaeth y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe  (BGC) yn ei wneud ar gyfer dinasyddion.   Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfrifol am wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn Abertawe drwy gryfhau gweithio ar y cyd ar draws yr holl wasanaethau […]