Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Awst?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Awst:

4 Awst 4:30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

5 Awst 1.30pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref

11 Awst 2pm – Panel Perfformiad Lles

20 Awst 1.30pm – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid

21 Awst 3.30pm – Panel Perfformiad Ysgolion

Os hoffech ddod i wylio un o’r cyfarfodydd neu os hoffech fwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, yna cysylltwch รข ni. E-bostiwch scrutiny@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 637732.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.