Ydych chi am wybod beth sy’n digwydd ym myd craffu?

Rhwng Pwyllgor y Rhaglen Graffu, y pedwar panel perfformiad a’r dau banel  ymchwiliad parhaol heb sôn am y gweithgorau gwaith dilynol a rhanbarthol, mae llawer o graffu’n digwydd.

Os ydych chi am ddilyn ein gwaith cyffrous, gallwch gofrestru i dderbyn ein e-bost misol.  Mae’r e-bost syml yn amlygu’r prif waith sy’n cael ei wneud gan graffu yn y cyfnod hwnnw.  Mae hefyd wedi’i osod mewn ffordd gyfleus fel y gallwch weld pwt bach o wybodaeth ar yr holl brif straeon ond os ydych chi am ddarganfod mwy o wybodaeth, gallwch glicio ar y straeon sydd o ddiddordeb i chi.

Gallwch gofrestru i dderbyn yr e-bost craffu misol yma.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.