Hawdd ei ddarllen – yn siwr bod Cyngor Abertawe’n trin pobl yn deg

Eleni, maen nhw wedi bod yn edrych ar ffyrdd o wneud pethau’n decach i bobl Abertawe.
Mae hyn yn golygu y dylai pawb gael eu trin yn deg a dylai pobl deimlo’n iach ac yn ddiogel a’u bod yn cael eu parchu.

Maent wedi gweld bod Cyngor Abertawe’n trin pobl yn deg y rhan fwyaf o’r amser, ond gallai wneud yn well.

Cliciwch yma i gael adroddiad hawdd ei ddarllen

Cliciwch yma i gael adroddiad hawdd ei ddarllen

.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.