Archives for November 2013

Sicrhau bod ein gofalwyr gofal yn derbyn y gefnogaeth orau

Treuliodd y Panel Perfformiad Lles beth amser yr wythnos hon yn dilyn yr ymchwiliad “Cefnogaeth i’r Rhai sy’n Gadael Gofal“ a gwblhawyd ym mis Mawrth 2012. Mae’r cam dilynol hwn yn rhan bwysig iawn o’r broses graffu oherwydd ei fod yn galluogi cynghorwyr i sicrhau bod yr argymhellion a dderbyniwyd gan yr Aelod Cabinet wedi eu gweithredu. […]