Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Mawrth?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Mawrth:

 

3 Mawrth 2.30pm – Panel Perfformiad Lles

5 Mawrth 4pm – Panel Perfformiad Ysgolion

6 Mawrth 4pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu

11 Mawrth 3pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref

13 Mawrth 4pm – Panel Ymchwilio Buddsoddiad Mewnol

17 Mawrth 2.30pm – Panel Perfformiad Lles

17 Mawrth 4.30pm – Pwyllgor y Rhaglen Graffu

24 Mawrth 1.30pm – Panel Ymchwilio Cynnwys y Cyhoedd

24 Mawrth 4pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu

27 Mawrth 5pm – Panel Ymchwilio i’r Strydlun

 

 

Mae’r holl gyfarfodydd hyn yn agored i’r cyhoedd. Os hoffech ddod i wylio un o’r cyfarfodydd neu os hoffech fwy o wybodaeth am waith unrhyw un o’r paneli, yna cysylltwch â ni. E-bostiwch scrutiny@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 637732.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.