Dilyniant ac adnewyddiad – dysgwch am y rhaglen waith craffu newydd

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi’i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n cynrychioli dilyniant ac adnewyddiad i sicrhau bod craffu bob amser yn ystyried y pethau cywir. Ond cyn hynny, ychydig am ein taith hyd yn hyn…         […]

Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Mawrth?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Mawrth:   3 Mawrth 2.30pm – Panel Perfformiad Lles 5 Mawrth 4pm – Panel Perfformiad Ysgolion 6 Mawrth 4pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu 11 Mawrth 3pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref 13 Mawrth 4pm – Panel Ymchwilio Buddsoddiad Mewnol 17 Mawrth […]

Beth sy’n digwydd yn yr adran Graffu ym mis Chwefror?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Chwefror:   3 Chwefror 10am Gweithgor Adeiladau Hanesyddol 3 Chwefror 2.30pm Panel Perfformiad Lles 4 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Cynhwysiad Addysg 6 Chwefror 3.30pm Panel Perfformiad Ysgolion 10 Chwefror 11am Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 10 Chwefror 4pm Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref […]