Dilyniant ac adnewyddiad – dysgwch am y rhaglen waith craffu newydd

Mae rhaglen waith newydd bellach wedi’i chytuno, gyda dewis amrywiol o bynciau y mae cynghorwyr yn bwriadu eu hystyried dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n cynrychioli dilyniant ac adnewyddiad i sicrhau bod craffu bob amser yn ystyried y pethau cywir. Ond cyn hynny, ychydig am ein taith hyd yn hyn…         […]

Canolbwyntio ar beth sy’n bwysig

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gofyn i’r cyhoedd sgorio pwysigrwydd pynciau ymchwiliad craffu. At ei gilydd, mae’r cyhoedd wedi sgorio’r 5 pwnc ymchwiliad a gynhaliwyd eleni. Mae’r canlyniadau, a gafwyd gan Banel Dinasyddion Lleisiau Abertawe, yn dangos y pynciau yn nhrefn pwysigrwydd:   Strydlun – Cynnal a chadw a glendid ffyrdd a throedffyrdd […]