Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid i drafod Adroddiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

library logo

 

 

 

 

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd â’r Cynghorydd Robert Francis-Davies (Aelod y Cabinet dros Fenter, Adfywio a Datblygu) yr wythnos hon i glywed pa mor dda y mae Abertawe yn perfformio mewn perthynas â Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru.

Hefyd ar yr agenda y mae cyflwyniad gan Bennaeth Cyfathrebu a Chydlynydd Ymgynghori’r Cyngor ar ganlyniadau hyd yn hyn o’r digwyddiadau ymgynghori ar y gyllideb a gynhaliwyd o amgylch Abertawe y mis hwn.

Cynhelir y cyfarfod am 1.30pm ddydd Mercher 10 Rhagfyr yn Ystafell Bwyllgor 3, Canolfan Ddinesig. Mae croeso i aelodau’r cyhoedd ddod. Ffoniwch y Tîm Craffu ar 636292 neu e-bostiwch scrutiny@swansea.gov.uk os oes diddordeb gennych.

 

 

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.