Beth fydd nesaf ar gyfer Craffu Perfformiad Ysgolion?

5850264509_667d3f2b86_o

Mae gan y Panel Craffu Perfformiad Ysgolion dau cyfarfod wedi’u trefnu dros fis Ionawr a mis Chwefror.  Mae croeso i chi ddod i wrando ar y drafodaeth a/neu edrych ar y papurau ar-lein pan fyddant wedi eu cyhoeddi.  Mae’r rhain yn cynnwys:

21 Ionawr am 5pm (Ystafell Bwyllgor 3b yn Neuadd y Ddinas) – bydd y panel yn edrych ar:

  • Ddata Perfformiad Addysg Blynyddol 2014/15 a fydd yn cynnwys gwybodaeth am gyrhaeddiad disgyblion, presenoldeb disgyblion a data gwahardd.

18 Chwefror am 4pm (Ystafell Gyfarfod 3B yn Neuadd y Ddinas) – Bydd y panel yn edrych ar:

  • Arfer da yn ysgolion Abertawe
  • Arfer da ar draws Gymru

Gallwch ddod o hyd i gopïau o’r holl agendâu craffu ar ein gwefan www.swansea.gov.uk/scrutinypublications (bydd papurau’r ddau gyfarfod ar gael ar ddiwedd yr wythnos cyn y cyfarfod).

Delwedd:https://flic.kr/p/9UY8Pt

 

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.