Oes gennych chi gwestiwn am sut mae ysgolion yn cefnogi plant ag anghenion iechyd meddwl?

Mae Panel Ymchwiliad Craffu’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn cwrdd ar 16 Chwefror i siarad â chynrychiolwyr o adran addysg y cyngor ac aelodau’r Cabinet dros Addysg Plant a Phobl Ifanc. Bydd y cyfarfod yn dechrau am 9.30am a chaiff ei gynnal yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Ddinas.
Nod y sesiwn yw archwilio nifer o faterion gan gynnwys:
  • Nodi a chefnogi plant â salwch meddwl a phroblemau iechyd meddwl
  • Cyfeirio a chael mynediad i wasanaethau
  • Sut mae ysgolion yn cysylltu â gwasanaethau eraill
Hoffai’r Cyng. Mary Jones, cynullydd y panel craffu,  wahodd cwestiynau gan y cyhoedd yn ystod 10 munud cyntaf y cyfarfod. Os oes gennych gwestiwn am addysg ac iechyd meddwl, gallwch ei gyflwyno drwy’r blog neu ei e-bostio i scrutiny@swansea.gov.uk

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.