Panel Craffu Addysg Grefyddol yn Cyfarfod Eto

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 09/03/2018  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i

  1. gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor
  2. rhannu arfer da o ran craffu
  3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
  4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
  5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Ar 9/03/2018, bydd cynghorwyr yn

  • Edrych ar ganlyniadau addysgol ar draws y rhanbarth
  • Derbyn y diweddaraf am gynnydd, gan gynnwys mesur effaith a’r Bwrdd Rhaglen a sefydlwyd yn ddiweddar
  • Edrych ar effaith tlodi yng Nghymru wledig
  • Ffordd ymlaen ar gyfer gweithio rhanbarthol ym maes addysg

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.