Addysg trwy Graffu Gweithio Rhanbarthol i gyfarfod ym mis Medi

Dysgu syfrdanol

Bydd Cynghorwyr Craffu o’r chwe awdurdod lleol yn cyfarfod 10 Medi 18.  Diben y grwp yw helpu i sicrhau’r deilliannau addysgol gorau i blant yn rhanbarth Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) trwy gefnogi craffu effeithiol i

  1. gefnogi craffu cyson ar draws y chwe chyngor
  2. rhannu arfer da o ran craffu
  3. annog ymagweddau craffu a rennir ac osgoi dyblygu gwaith craffu
  4. rhoi her feirniadol a gwrthrychol i ERW ar bynciau o ddiddordeb yn ôl y galw
  5. cyfrannu i lywodraethu ERW mewn modd da ac effeithiol

Ar 10 Medi bydd cynghorwyr yn trafod y model cenedlaethol ar gyfer consortia addysg, rhaglen adolygu a diwygio ERW, yr Adroddiad Mesur Effaith a Pherfformiad Disgyblion ar Gyfnod Allweddol 4 ar draws y rhanbarth.

10 Medi 18 Welsh

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.