Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Bydd Cynghorwyr Craffu’n craffu ar bapurau’r Gyllideb Flynyddol a gânt eu cyflwyno i Gabinet y cyngor ar 20 Chwefror 2020.

Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn craffu ar y papurau hyn cyn penderfynu arnynt ond cyn hynny bydd gan y paneli craffu gwahanol y cyfle i edrych ar y gyllideb o safbwynt gwasanaeth unigol.

Mae’r holl gyfarfodydd craffu’n agored i’r cyhoedd a chânt eu cynnal yn Ystafell Bwyllgor 5 yn Neuadd y Ddinas. Caiff yr agendâu eu cyhoeddi a byddant ar gael yn y dolenni hyn yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfodydd.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.