Cynghorwyr Abertawe’n craffu ar gynigion y Gyllideb Flynyddol

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch mewn perthynas â’r blog hwn neu unrhyw fformatau amgen e.e. Print bras etc. ffoniwch 01792 637732 neu e-bostiwch craffu@abertawe.gov.uk

Bydd Cynghorwyr Craffu yn craffu ar bapurau’r Gyllideb Flynyddol y trefnwyd iddynt gael eu cyflwyno i gyfarfod Cabinet y cyngor ar 17 Chwefror 2022.

Bydd y Panel Gwella Gwasanaethau a Chyllid yn mynd ati i graffu ar y papurau hyn cyn penderfynu arnynt, gan ofyn cwestiynau i Arweinydd y Cyngor a’r Prif Swyddog Cyllid. Ategir hyn gan y Paneli Craffu ar Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar gynigion sy’n benodol i’r meysydd hyn.

Caiff yr agendâu eu cyhoeddi a byddant ar gael yn y dolenni hyn yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfodydd.

Os oes gennych gwestiwn am gyllideb eleni yr hoffech i’r aelodau craffu ei godi, gallwch ei anfon i craffu@abertawe.gov.uk erbyn ganol dydd ar y diwrnod gwaith olaf cyn y cyfarfod.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.