Oes angen i ni wella’n parciau lleol?

Mynegwyd pryderon mewn cyfarfod ym mis Mai 2013 am y sylw a roddir i gynnal parciau lleol yn Abertawe ac awgrymwyd ar yr adeg y gallai fod angen gwneud mwy o waith. O ganlyniad, sefydlwyd gweithgor i edrych ar y gwasanaeth parciau yn Abertawe, sut mae’r rhain yn cael eu cynnal ac a oes lle […]