Craffu ar gynlluniau rheoli perygl llifogydd Abertawe

Cynhelir cyfarfod y Gweithgor Craffu ar Reoli Perygl Llifogydd Lleol ddydd Iau (13 Tachwedd, 10am yn ystafell gyfarfod 3.4.1 y Ganolfan Ddinesig). Ymgynghorir รข’r Gweithgor ynghylch cynnydd y cyngor tuag at gyflawni Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Abertawe. Mae hyn yn dilyn y gwaith craffu a wnaed ym mis Ionawr 2013. Cyfarfu’r Gweithgor yr adeg honno […]