Craffu Safon Ansawdd Tai Cymru

Yn ddiweddar sefydlodd Cynghorwyr Craffu weithgor i gwrdd รข’r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau’r Genhedlaeth Newydd, sy’n gyfrifol am dai’r cyngor, er mwyn trafod cynnydd y cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Mae’n ofyniad dan y safon i bob landlord cymdeithasol wella’u stoc tai hyd lefel dderbyniol erbyn 2020, […]

Tai Cymdeithasol ar yr agenda eto

Mae gweithgor craffu newydd wedi cael ei sefydlu. Bydd cynghorwyr yn trafod y syniad o gael un restr aros ar gyfer tai fforddiadwy yn Abertawe. Byddai hyn yn golygu sefydlu un man cyswllt i bobl sydd am wneud cais am dai fforddiadwy, boed gan y cyngor neu un o gymdeithasau tai Abertawe. Daeth yr awgrym […]