Helpu i wella bywydau plant sy’n derbyn gofal

Cynhaliodd grwp o gynghorwyr ymchwiliad manwl i sut mae’r cyngor a’i bartneriaid yn darparu gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal. Ar ddiwedd yr ymchwiliad, cyflwynodd y cynghorwyr ar y Panel Ymchwiliad Craffu Gwasanaethau i Blant sy’n Derbyn Gofal 15 o argymhellion yn eu hadroddiad i’r Cabinet. Eu gobaith oedd y byddai hyn yn gwella bywydau […]