Rhowch eich barn am amgylchedd eich cymdogaeth

Mae cynghorwyr craffu yn Abertawe’n edrych ar sut gall y cyngor wella gwasanaethau sy’n cadw amgylchedd eich cymdogaeth yn lân ac ar waith ond gyda llai o arian. Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, hoffent glywed eich profiadau ynghylch y gwasanaethau hyn.  Cynhelir gweithdy ar 11 Mehefin am 5pm yn ystafell bwyllgor 3 y Ganolfan Ddinesig. […]