Archives for April 2014

Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Mai?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Mai:   12 Mai 11am – Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 12 Mai 2.30pm – Panel Perfformiad Lles 12 Mai 4pm – Cynhadledd Cynllunio Gwaith Craffu* 14Mai 1.30pm – Panel Gwella Gwasanaethau a Pherfformiad Cyllid 15 Mai 4pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y […]

Adroddiadau Craffu – Ebrill 2014

Bob mis, mae’r cyngor yn cael adroddiad am y gwaith craffu diweddaraf. Ei nod yw darparu’r penawdau, fel arfer gydag un brif stori bob tro, i gynyddu ymwybyddiaeth a gwelededd o waith ac effaith craffu.           Dyma grynodeb y mis hwn: 1. Galw am dystiolaeth (Arweinydd: y Cynghorydd Mike Day) Un […]

Oes gennych gwestiwn i’r Cynghorydd David Phillips, Aelod y Cabinet dros Wrthdlodi?

Bydd Aelod y Cabinet dros Wrthdlodi, y Cynghorydd David Phillips, gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 14 Ebrill am sesiwn holi ac ateb.             Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud yn y rôl hon, gan ystyried blaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu’ch syniadau […]