Oes gennych gwestiwn i aelodau’r cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r cyngor yn galw cabinet y cyngor i gyfrif ac yn trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob aelod o’r cabinet yn ystod y flwyddyn.         Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae aelodau’r cabinet wedi’i wneud yn eu rôl, gan ystyried blaenoriaethau, gweithredoedd, cyflawniadau […]

Cyflwyno Cwestiynau gan y Cyhoedd

Mae Cwestiynau gan y Cyhoedd bellach ar yr agenda craffu.         Mae mwy o gyfle bellach i’r cyhoedd fod yn rhan o waith craffu a chyfranogi mewn cyfarfodydd. Mae cynghorwyr craffu’n ymrwymedig i gael mwy o aelodau o’r cyhoedd i gyfrannu at waith craffu fel y gall adlewyrchu eu barn. Yn dilyn […]

Oes gennych gwestiwn i aelodau’r cabinet?

Mae Pwyllgor Rhaglen Graffu’r cyngor yn galw cabinet y cyngor i gyfrif ac yn trefnu sesiynau holi ac ateb gyda phob aelod o’r cabinet yn ystod y flwyddyn.           Bydd pob sesiwn holi ac ateb yn archwilio’r gwaith y mae aelodau’r cabinet wedi’i wneud yn eu rôl, gan ystyried blaenoriaethau, gweithredoedd, […]

Oes gennych chi gwestiwn i’r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Addysg?

Bydd Aelod y Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Jennifer Raynor, yn ymddangos gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 22 Rhagfyr ar gyfer sesiwn holi ac ateb. Mae’r pwyllgor yn croesawu’ch syniadau ar gyfer cwestiynau.                     Mae portffolio Addysg y Cynghorydd Raynor yn cynnwys y meysydd cyfrifoldeb […]

Oes gennych chi gwestiwn i’r Cynghorydd Christine Richards, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc?

Bydd Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Christine Richards, yn ymddangos gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 22 Rhagfyr am sesiwn holi ac ateb. Mae’r pwyllgor yn croesawu’ch syniadau ar gyfer cwestiynau.                   Mae portffolio Gwasanaethau Plant […]

Oes gennych chi gwestiwn i’r Cynghorydd Mark Child, Aelod y Cabinet dros Les?

Bydd Aelod y Cabinet dros Les, y Cynghorydd Mark Child, gerbron Pwyllgor y Rhaglen Graffu ar 4 Awst am sesiwn holi ac ateb.             Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud yn y rôl hon, gan ystyried blaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu’ch syniadau […]