Archives for May 2014

Rhowch eich barn am amgylchedd eich cymdogaeth

Mae cynghorwyr craffu yn Abertawe’n edrych ar sut gall y cyngor wella gwasanaethau sy’n cadw amgylchedd eich cymdogaeth yn lân ac ar waith ond gyda llai o arian. Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, hoffent glywed eich profiadau ynghylch y gwasanaethau hyn.  Cynhelir gweithdy ar 11 Mehefin am 5pm yn ystafell bwyllgor 3 y Ganolfan Ddinesig. […]

Canolbwyntio ar beth sy’n bwysig

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gofyn i’r cyhoedd sgorio pwysigrwydd pynciau ymchwiliad craffu. At ei gilydd, mae’r cyhoedd wedi sgorio’r 5 pwnc ymchwiliad a gynhaliwyd eleni. Mae’r canlyniadau, a gafwyd gan Banel Dinasyddion Lleisiau Abertawe, yn dangos y pynciau yn nhrefn pwysigrwydd:   Strydlun – Cynnal a chadw a glendid ffyrdd a throedffyrdd […]