Archives for May 2015

Ar beth y dylai craffu fod yn edrych?

Yn fuan bydd cynghorwyr craffu’n cynnal eu cynhadledd craffu flynyddol lle byddant yn blaenoriaethu eu gwaith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n bwysig bod craffu’n canolbwyntio ar y materion sydd bwysicaf i’r cyhoedd, felly hoffai’r cynghorwyr craffu glywed eich syniadau. Hoffent wybod a oes unrhyw wasanaethau’r cyngor neu unrhyw rai cyhoeddus eraill y […]

Beth sydd nesaf i’r Panel Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid?

Bydd y Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chraffu Cyllid yn cwrdd am 1.30pm ddydd Mercher 13 Mai (Ystafell Bwyllgor 3, Canolfan Ddinesig). Rôl y panel yw craffu perfformiad corfforaethol, gwaith gwella gwasanaethau a threfniadau cyllidebol y cyngor. Ar agenda’r wythnos hon yw sesiwn holi ac ateb gyda’r Cynghorydd David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Dai […]