Archives for June 2015

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Llywodraethu Ysgolion

Mae panel ymchwilio craffu newydd wedi’i sefydlu sy’n edrych ar ffyrdd y gellir cefnogi llywodraethwyr ysgol yn well i sicrhau bod ysgolion yn perfformio’n dda ac yn gwella. Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y panel yn ymchwilio i sawl agwedd ar waith llywodraethwyr ysgol er mwyn ceisio ateb y cwestiwn ‘Sut gall y cyngor […]