Archives for November 2015

Gweithio i ddatblygu cymunedau cynaliadwy

Mae angen i ni ddatblygu a chefnogi cymunedau cynaliadwy oherwydd bydd hyn yn arwain at ganlyniadau gwell i bobl ac yn lleihau costau gwasanaethau. Nid yw modelau cyflwyno gwasanaeth presennol yn gynaliadwy ac nid ydynt yn darparu’r canlyniadau gorau bob amser. Mae cynghorwyr craffu yn Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd datblygu cymunedau cynaliadwy, felly maent wedi cytuno […]

Cynghorwyr craffu’n hyrwyddo Hawliau Plant yn Abertawe

Aeth cynghorwyr craffu yn Abertawe i seminar a oedd yn ystyried Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a’u rôl wrth hyrwyddo hawliau plant yn Abertawe. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y dylid seilio’r holl waith gyda phlant a phobl ifanc ar CCUHP. Yn Abertawe ym mis Medi 2013, cytunwyd gwreiddio CCUHP […]