Archives for December 2016

Gweithgor Craffu Tai Amlfeddiannaeth

Cytunodd y tîm craffu i edrych ar destun Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) yn Abertawe ar ôl derbyn cais am graffu gan aelod o’r cyhoedd.Mae’r mater a godwyd yn ymwneud â niferoedd a rheolaeth Tai Amlfeddiannaeth yn Abertawe, ac yn enwedig sut mae Tai Amlfeddiannaeth yn lledaenu i ochr y dwyrain oherwydd campws newydd y Brifysgol, a’r […]

Dyheadau Uchel: Sut mae gwasanaethau’n cael eu gwella i blant a phobl ifanc sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol?

Bydd cynghorwyr yn cwrdd ar 29 Tachwedd 2016 i drafod y cynnydd a wnaed gan y cyngor mewn perthynas â’r argymhellion a wnaed i wella gwasanaethau addysg heblaw am yr ysgol yn Abertawe. Gofynnwyd i Aelod y Cabinet beth oedd effaith y gwaith hwn, ac meddai yn ei adroddiad dilynol bod yr ymholiad wedi: codi […]