Archives for May 2017

Wyth ffaith allweddol am graffu yn Abertawe

Mae craffu’n gwneud gwahaniaeth drwy sicrhau bod proses gwneud penderfyniadau lleol yn well, bod gwasanaethau’n cael eu gwella a democratiaeth leol yn cael ei chryfhau. Beth yw rhai o’r ffeithiau allweddol am graffu? Prif nod craffu yw gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ i’r Cabinet a phobl eraill sy’n gwneud penderfyniadau er mwyn hyrwyddo gwasanaethau, polisïau a […]