Archives for December 2017

Canolbwyntio ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae gan Gyngor Abertawe Banel Craffu amlasiantaeth sydd â’r nod o ddarganfod pa wahaniaeth y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe  (BGC) yn ei wneud ar gyfer dinasyddion.   Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyfrifol am wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn Abertawe drwy gryfhau gweithio ar y cyd ar draws yr holl wasanaethau […]