Mae Cynghorwyr Craffu’n disodli chwedlau

Cyfarfu Cynghorwyr Craffu’r Gweithgor Cydlyniant Cymunedol ar 20 Mehefin 2018 i edrych ar y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Buont yn siarad â’r Cydlynydd Cymunedol Rhanbarthol dros Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Roedd y gweithgor yn awyddus i glywed am yr wybodaeth sy’n disodli chwedlau a gyhoeddir er mwyn mynd i’r afael â’r farn negyddol ynghylch adrannau o’n cymdeithas. Roedd y Gweithgor yn awyddus i weld yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu a’i defnyddio mor eang â phosib.

Gweler isod rai dolenni i’r taflenni defnyddiol hyn:

Defnyddiwch a rhannwch.

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.