Testun yn unig: Ymchwiliad Craffu Cydraddoldeb

Edrychodd yr ymchwiliad yn gyntaf ar a yw’r cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (a’r Ddyletswydd Cydraddoldeb cyhoeddus ar gyfer Cymru 2011). Daeth y panel i’r casgliadau canlynol:

At ei gilydd, mae’r cyngor yn rhoi sylw dyladwy i ddileu gwahaniaethu, gwella cyfleoedd a meithrin perthnasoedd da. Canfuwyd sawl maes arfer da yn ystod yr ymchwiliad hwn, ond hefyd feysydd lle gallai’r cyngor wneud yn well.

Ar gyfer y fersiwn testun yn unig o’r adroddiad cryno, cliciwch yma

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.