Gweithgor ‘Gweithlu’ Craffu

Cynhelir Gweithgor ‘Gweithlu’ Craffu yn rhithwir ar 29 Mawrth 2021.

Bydd y gweithgor yn edrych ar ‘Sut mae’r cyngor yn cefnogi iechyd a lles staff’.

Mae’r pwyntiau trafod a gynlluniwyd yn cynnwys: 

  • Materion ynghylch gweithio gartref
  • Cyfraddau salwch staff
  • Trosiant staff
  • Defnyddio staff asiantaeth
  • Pwysau gwaith

Gwahoddir y pedwar aelod cabinet canlynol i ddod i’r cyfarfod hwn ac ateb cwestiynau:

Os ydych yn gweithio i Gyngor Abertawe a hoffech gyflwyno unrhyw gwestiynau a/neu godi unrhyw faterion i’r gweithgor hwn eu hystyried, fe’ch gwahoddir i lenwi’n ffurflen Hoffech chi godi mater gyda chraffu’ ar-lein neu anfon e-bost atom yn craffu@abertawe.gov.uk

Leave a Comment

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.