Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd

Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd (Cynghorydd Arweiniol Chris Holley) Cafodd ymchwiliad ei gwblhau yn ystod 2013 a ofynnodd, ‘Sut gallai’r cyngor a’i bartneriaid leihau anweithgarwch economaidd yn Abertawe?’ Gwnaeth adroddiad y Panel Ymchwilio Anweithgarwch Economaidd, ‘Di-waith nid Di-werth’, nifer o argymhellion i’r Cabinet ac ymatebwyd yn ffurfiol iddynt ym mis Mehefin 2014. Roedd rhai negeseuon allweddol […]

Mae rhaid i ni ysbrydoli ein pobl ifanc os ydym am leihau anweithgarwch economaidd

Mae anweithgarwch economaidd yn bryder mawr, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Dyma fater lle na cheir atebion hawdd. Os yw’r Cyngor a’i bartneriaid i wneud gwahaniaeth, bydd angen dod o hyd i ddulliau newydd a ffyrdd newydd o gydweithio. Oherwydd y rhesymau hyn mae gr?p o gynghorwyr yn Abertawe wedi cynnal ymchwiliad manwl […]