Mae angen blaenoriaethu darparu gwell cludiant cyhoeddus

  Mae’r ffordd y darperir cludiant cyhoeddus yn newid. Mae gan y Cyngor lai o arian i gymorthdalu cludiant cyhoeddus; mae Llywodraeth Cymru wedi lleihau’r cyllid y mae’n ei roi i gwmnïau cludiant cyhoeddus;  mae cwmnïau cludiant cyhoeddus wedi ailasesu eu darpariaeth yn erbyn y ffactorau hyn a’r dirywiad cyffredinol yn niferoedd y teithwyr ac […]