Craffu i ystyried argymhellion tai fforddiadwy

Mae’r Panel Ymchwiliad Craffu ar Dai Fforddiadwy’n cwrdd ddydd Mercher i asesu effaith eu hadroddiad ar dai fforddiadwy, a gynhaliwyd yn 2013. Edrychodd yr ymchwiliad ar ffyrdd y gallai’r cyngor a’i bartneriaid gynyddu’r cyflenwad cyffredinol o dai fforddiadwy yn Abertawe. Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad llawn yn ein  llyfrgell adroddiadau craffu. Bydd y panel yn cwrdd […]

Providing More Affordable Homes Needs to be a Priority

As in many other areas, the number of new affordable homes being supplied in Swansea is a long way short of the number of new affordable homes that are needed. To have any chance of closing this gap the first step is to ensure that affordable housing is a shared priority for the Council and its […]