Archives for February 2014

Beth sy’n digwydd yn y Rhaglen Graffu ym mis Mawrth?

Dyma restr o’r holl gyfarfodydd a gynhelir ym mis Mawrth:   3 Mawrth 2.30pm – Panel Perfformiad Lles 5 Mawrth 4pm – Panel Perfformiad Ysgolion 6 Mawrth 4pm – Pwyllgor Arbennig y Rhaglen Graffu 11 Mawrth 3pm – Panel Ymchwilio Gofal Cymdeithasol yn y Cartref 13 Mawrth 4pm – Panel Ymchwilio Buddsoddiad Mewnol 17 Mawrth […]

A oes gennych gwestiwn i’r Cynghorydd June Burtonshaw, Aelod y Cabinet dros Leoedd?

Bydd Aelod y Cabinet dros Leoedd, y Cynghorydd June Burtonshaw, ym Mhwyllgor y Rhaglen Graffu ar 17 Chwefror ar gyfer sesiwn holi ac ateb.           Bydd y pwyllgor yn archwilio’r gwaith y mae wedi’i wneud, yn edrych ar flaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawniadau ac effaith. Byddent yn croesawu eich syniadau am gwestiynau. […]