Archives for March 2015

Gwneud craffu’n fwy hwylus i ddefnyddwyr

Rydym wedi cyflwyno tudalen gyhoeddiadau newydd ar gyfer craffu ac rydym yn meddwl ei bod hi’n ffordd dda o wneud y broses yn fwy agored, tryloyw a hygyrch. Gallwch ddod o hyd i’r dudalen yma. Rydym bellach yn defnyddio’r dudalen hon i gyhoeddi holl becynnau agendâu craffu, llythyrau ac adroddiadau ac atebion y Cabinet i’r adran […]

Adroddiadau Craffu – Cael Effaith

Mae Adroddiadau Craffu bellach yn adroddiad chwarterol am effaith craffu sy’n dangos sut mae craffu’n gwneud gwahaniaeth, gydag enghreifftiau o ganlyniadau a chyflawniadau penodol.           Dyma’r crynodeb diweddaraf: 1. Manteisio i’r eithaf ar botensial Abertawe fel cyrchfan i dwristiaid (Arweinydd: Y Cynghorydd John Newbury) Ym mis Ionawr 2014 derbyniodd y Cabinet holl argymhellion […]