Archives for September 2015

Sut mae panel ymchwilio craffu cynnwys y cyhoedd wedi gwneud gwahaniaeth

Mae’r ymchwiliad craffu cynnwys y cyhoedd wedi newid y ffordd mae’r cyngor yn cynnwys grwpiau gwahanol o bobl ac yn ymgynghori â nhw. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, gr?p o brif ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus Abertawe, bellach yn cynnal ei gyfarfodydd yn gyhoeddus. Bydd darparu adborth i bobl a gymerodd ran mewn ymgynghoriadau bellach yn ofyniad yn y strategaeth […]