Archives for July 2016

Dros 40 o ysgolion ledled de-orllewin Cymru yn Rhannu Rhagoriaeth mewn Gwyl

Daeth dros 40 o ysgolion o Sir Gâr, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe i rannu eu straeon llwyddiant yng nghynhadledd ERW. Cynhaliwyd yr ‘wyl Rhannu Rhagoriaeth’ ddydd Iau, 7 Gorffennaf, yn Neuadd Brangwyn, Abertawe. Nod y digwyddiad oedd rhannu’r strategaethau a’r arferion mwyaf effeithiol yn y rhanbarth, a thu hwnt, galluogi […]

Sut mae Ein Rhanbarth ar Waith yn perfformio yn Abertawe?

Bydd y Panel Craffu ar Berfformiad Ysgolion yn cwrdd ar 14 Gorffennaf i drafod cynllun busnes Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) ar gyfer 2016-2019 gyda Phrif Weithredwr y corff rhanbarthol. Mae’r Cynllun Busnes yn amlinellu gweledigaeth am welliant y rhanbarth, y mae Abertawe’n rhan ohono, sef, “rhwydwaith o ysgolion sy’n perfformio’n gyson uchel ar draws […]